Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tytsjerksteradiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel houdende regels omtrent reclame in de openbare ruimte (Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel)
Citeertitel Nadere regels reclame in de openbare ruimte 2020 Tytsjerksteradiel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Tytsjerksteradiel/CVDR628052/CVDR628052_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2019-299606

S2019-28695