Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Steenwijkerland 2009

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Steenwijkerland 2009
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Steenwijkerland 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Wet op de kansspelen, titel Va
  3. Speelautomatenbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.18, 2.21, 2.51, 2.52, 2.58, 2.60, 2.73, 2.73a, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.9, 4.11, 4.11a, 4.11b, 4.11c, 4.11d, 4.11e, 4.12, 4.13, 4.15, 4.18, 4.19, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.18, 5.19, 5.20, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35

19-12-2023

gmb-2023-565081

Onbekend.
01-02-2022 01-01-2024 afd. 8a, artt. 2:24, 2:34a, 2:34b, 2:48, 2:79 en 3:5

21-12-2021

gmb-2022-36765

Onbekend.
01-07-2021 01-02-2022 art. 2:48a

08-06-2021

gmb-2021-206972

Onbekend.
16-02-2021 01-07-2021 artt. 1:1, 2:10, 2:24, 2:25, 2:26, 2:28, 2:50a, 2:57, 2:68, 2:74a, 2:80, 5:14, 5:17, 5:22, 5:32, 6:1, 6:6

19-01-2021

gmb-2021-35953

Onbekend.
21-02-2020 16-02-2021 artt. 1:1, 1:2, 1:6, 1:7, 2:1, 2:3, 2:6, 2:10-2:12, 2:15, 2:18, 2:23-2:25, 2:27-2:29, 2:31, 2:32, 2:34, 2:34a, 2:39, 2:39a, 2:41-2:44, 2:46-2:47a, 2:49-2:52, 2:57-2:60, 2:62, 2:66-2:68, 2:71, 2:73, 2:74, 3:1, 3:11, 4:1-4:3, 4:5, 4:6, 4:13, 4:15, 4:17-4:19, 5:1-5:3, 5:6-5:11, 5:14, 5:17, 5:18, 5:20, 5:22-5:24, 5:32-5:34, 6:1, 6:5

21-01-2020

gmb-2020-46380

Onbekend.
18-09-2018 21-02-2020 Wijziging artt. 2:79, 1:6, 1:7, 2:27, 2:42, 5:8, 5:11, 6:6

19-06-2018

gmb-2018-194760

2018-RAAD-00026
01-11-2016 18-09-2018 wijziging artikel 2.11

11-10-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 150642

2016/77
07-06-2016 01-11-2016 diverse wijzigingen

31-05-2016

Gemeenteblad2016, nr. 72873

2016/36
17-12-2013 07-06-2016 Toevoeging van afdeling 8A, artikelen 2:34 a, 2:34b, 2.34c, 2.34d, 2:34e; wijziging artikel 4:3, lid 1, wijziging lid 7

17-12-2013

Gemeenteblad2013, nr. 49

2013/97
10-01-2013 17-12-2013 toevoeging van artikel 2:15; wijziging van de artikelen 4:10, 4:11 en 5:12

04-12-2012

Gemeenteblad2013, nr. 2

2012/87
06-06-2012 10-01-2013 artikel 2:25 toevoeging lid 5

08-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 16

2012/37
06-06-2012 08-11-2012 artikel 2:25 toevoeging lid 5

08-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 16

2012/37
06-06-2012 28-08-2012 artikel 2:25 toevoeging lid 5

08-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 16

2012/37
06-06-2012 01-06-2012 artikel 2:25 toevoeging lid 5

08-05-2012

Gemeenteblad, 2012, 16

2012/37
07-03-2012 06-06-2012 Diverse wijzigingen w.o. artikel 1:9; artikel 1:10 is verwijderd

14-02-2012

Gemeenteblad, 2012, 6

2012/11
15-06-2011 07-03-2012 Wijzigingen artikelen 4:17 en 4:18

24-05-2011

Gemeenteblad, 2011, 14

2011/46
05-10-2010 01-10-2010 15-06-2011 Wijzigingen in verband met Wabo

01-10-2010

Gemeenteblad, 2010, 26

2010/94
30-06-2010 01-10-2010 Wijziging artikel 2:10

01-06-2010

Gemeenteblad, 2010, 12

2010/52
28-12-2009 30-06-2010 Invoegen artikelen 1:9 en 1:10

22-12-2009

Gemeenteblad, 2009, 45

2009/140
01-03-2009 28-12-2009 Nieuwe regeling

27-01-2009

Gemeenteblad, 2009, 3

2009/3