Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Geldend van 10-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-09-2019

Intitulé

Wijziging subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 3 december 2019, 4.5/2019002627, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 15 van de Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe, zoals vastgesteld bij besluit van 11 september 2018, kenmerk 4.5/2018002123, Provinciaal Blad nummer 6776 van 2018;

overwegende dat het subsidieplafond voor het jaar 2019-2020 toereikend moet blijven;

BESLUITEN:

het subsidieplafond Subsidieregeling vouchers poptalent Drenthe voor het cultureel seizoen 2019-2020 te wijzigen van € 12.000,-- naar € 22.000,--.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 1 september 2019.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: 9 december 2019

Ondertekening