Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Meierijstad

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Subsidieregeling Wijk- en Dorpsraden Meierijstad
Citeertitel Subsidieregeling wijk- en dorpsraden en gemeente Meierijstad
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp
Eigen onderwerp subsidieregeling wijk- en dorpsraden
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening Meierijstad 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

19-11-2019

gmb-2019-297741

Onbekend.