Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Stein 2010

Geldend van 29-09-2010 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Stein 2010
Citeertitel Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Stein 2010
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet BAG, art. 6
  2. Gemeentewet, art. 147
  3. Gemeentewet, art. 108, lid 1
  4. Gemeentewet, art. 149
  5. Gemeentewet, art. 156, lid 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-2010 Nieuwe regeling

09-09-2010

De Schakel, 29-9-2010

Gemeenteblad, Afd. A 2010, no. 54