Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie culturele programmering proeftuin meertaligheid (Subsidieregeling Culturele programmering proeftuin meertaligheid)

Geldend van 07-12-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels omtrent subsidie culturele programmering proeftuin meertaligheid (Subsidieregeling Culturele programmering proeftuin meertaligheid)
Citeertitel Subsidieregeling Culturele programmering proeftuin meertaligheid
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2019-59459

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR602497/CVDR602497_1.html
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Groningen/CVDR610434/CVDR610434_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-12-2019 nieuwe regeling

03-12-2019

prb-2019-7941

K18274