Gemeenschappelijke regeling Avres

Geldend van 06-12-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Gorinchem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke regeling Avres
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Avres 2016
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Gemeenschappelijke regeling Avres 2016
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2019 01-01-2019 Wijziging regeling

31-10-2019

gmb-2019-296297

Z.111351