Regeling vervallen per 01-01-2021

Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2020, gemeente Pijnacker-Nootdorp

Geldend van 18-12-2019 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Pijnacker-Nootdorp
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2020, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Citeertitel Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 220 van de Gemeentewet
 2. artikel 220a van de Gemeentewet
 3. artikel 220b van de Gemeentewet
 4. artikel 220c van de Gemeentewet
 5. artikel 220d van de Gemeentewet
 6. artikel 220e van de Gemeentewet
 7. artikel 220f van de Gemeentewet
 8. artikel 220h van de Gemeentewet
 9. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer
 10. artikel 228a van de Gemeentewet
 11. artikel 226 van de Gemeentewet
 12. artikel 224 van de Gemeentewet
 13. artikel 229 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2019 01-01-2021 hoofdstuk 6

10-12-2019

gmb-2019-306933

1022981
07-12-2019 18-12-2019 nieuwe regeling

21-11-2019

gmb-2019-294522

1009885