Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening Toeristenbelasting 2020

Geldend van 22-11-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Toeristenbelasting 2020
Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 224 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2022 01-01-2024 artikel 7, toelichting

10-11-2022

gmb-2022-515058

Onbekend.
03-12-2019 22-11-2022 nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-290265

Onbekend.