Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Amsterdam 2020)

Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges (Legesverordening Amsterdam 2020)
Citeertitel Legesverordening Amsterdam 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 216 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020 01-01-2021 bijlage 1

20-05-2020

gmb-2020-142596

Onbekend.
20-05-2020 01-07-2020 bijlage 1

22-04-2020

gmb-2020-123683

Onbekend.
25-02-2020 20-05-2020 bijlage 1

12-02-2020

gmb-2020-45273

Onbekend.
10-12-2019 25-02-2020 bijlage 1

27-11-2019

gmb-2019-297084

Onbekend.
03-12-2019 10-12-2019 nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-289994

Onbekend.