Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2019

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westland
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Westland houdende regels omtrent toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2019
Citeertitel Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
  3. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
  4. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
  5. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
  6. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  7. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  8. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westland/CVDR401692/CVDR401692_2.html
  9. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Westland/CVDR625438/CVDR625438_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt de beleidslijn toepassing wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur voor Westland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 nieuwe regeling

29-10-2019

gmb-2019-289883

Onbekend.