Regeling vervallen per 30-11-2019

Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

Geldend van 30-11-2019 t/m 29-11-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen-Chaam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de publicaties van dit besluit. 2. Artikel II treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-2019 30-11-2019 Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling ABG-organisatie

26-11-2019

stcrt-2019-65980

Onbekend.