Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Geertruidenberg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Citeertitel BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp Zorg en gezondheid | organisatie en beleid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De eerste wijziging betreft een technische wijziging van enkele artikelleden.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Directiestatuut BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021 artikel 9 lid 2 en 3, artikel 17, lid 7, artikel 26, lid 5

26-01-2021

stcrt-2021-10957

Onbekend.
01-01-2020 04-03-2021 Nieuwe regeling

29-10-2019

stcrt-2019-70293

Onbekend.
01-01-2020 01-01-2020 Nieuwe regeling

29-10-2019

stcrt-2019-65607

Onbekend.