Regeling vervallen per 30-12-2022

Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent de Beleidsregel PFAS Noord-Holland 2019

Geldend van 21-11-2019 t/m 29-12-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent de Beleidsregel PFAS Noord-Holland 2019
Citeertitel Beleidsregel PFAS Noord-Holland 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 13 van de Wet bodembescherming
  2. artikel 27 van de Wet bodembescherming
  3. artikel 28 van de Wet bodembescherming
  4. artikel 29 van de Wet bodembescherming
  5. artikel 37 van de Wet bodembescherming
  6. artikel 38 van de Wet bodembescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel PFOS en PFOA Noord-Holland van 11 juli 2017.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2019 30-12-2022 nieuwe regeling

19-11-2019

prb-2019-7634

1309449/1316340