Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 november 2019, PZH-2019-713026498, DOS-2013-0010135, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019)

Geldend van 22-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 november 2019, PZH-2019-713026498, DOS-2013-0010135, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019 (Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019)
Citeertitel Openstellingsbesluit POP-3 jonge landbouwers Zuid-Holland 2019
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/CVDR368214/CVDR368214_12.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2019 nieuwe regeling

19-11-2019

prb-2019-7627

PZH-2019-713026498