Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent bevordering van een goed havenbeheer daaronder begrepen de ordening, de veiligheid en het milieu van de haven en de omgeving van de haven, en de kwaliteit van de dienstverlening in de haven (Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019)

Geldend van 29-12-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent bevordering van een goed havenbeheer daaronder begrepen de ordening, de veiligheid en het milieu van de haven en de omgeving van de haven, en de kwaliteit van de dienstverlening in de haven (Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019)
Citeertitel Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149a van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet
  3. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021 01-01-2024 artikel 1.1, 5.2, 5.4, toelichting

22-12-2021

gmb-2021-478817

Onbekend.
09-06-2021 29-12-2021 artikel 1.1, 3.2, 3.7, 4.7, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, 8.1, toelichting, bijlage 1, 2, 3

27-05-2021

gmb-2021-178037

Onbekend.
04-01-2020 09-06-2021 nieuwe regeling

09-10-2019

gmb-2020-49

Onbekend.