Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening leges 2020

Geldend van 01-01-2022 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Epe
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening leges 2020
Citeertitel Legesverordening 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp belastingen
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
  3. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet
  4. artikel 7 van de Paspoortwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 01-01-2024 artt. 2, 6, 7, toelichting

11-11-2021

gmb-2021-346434

320148
01-01-2021 01-01-2022 artikel 5

12-11-2020

gmb-2020-299293

204265
01-01-2020 01-01-2021 nieuwe regeling

14-11-2019

gmb-2019-279570

103683