Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Graan voor Visch Zuid (Verordening Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch Zuid 2020)

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haarlemmermeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer houdende regels omtrent de heffing en de invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Graan voor Visch Zuid (Verordening Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch Zuid 2020)
Citeertitel Verordening Bedrijveninvesteringszone Graan voor Visch Zuid 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1, eerste lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
  2. artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing van de BIZ-bijdrage is 1 januari 2020. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, nadat het college heeft bekendgemaakt dat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 artikel 9

19-12-2019

gmb-2019-317287

Onbekend.
01-01-2020 01-01-2020 nieuwe regeling

17-10-2019

gmb-2019-279511

2019.0056379