Regeling vervallen per 14-12-2023

Beleid budget dichtbij 2020

Geldend van 21-11-2019 t/m 13-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleid budget dichtbij 2020
Citeertitel Beleidsregel Budget dichtbij 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2019 14-12-2023 Nieuwe regeling

05-11-2019

gmb-2019-278478

Onbekend.