Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020

Geldend van 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2020
Citeertitel Verordening rioolheffing Bronckhorst 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2019-54715

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 01-01-2021 Nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-278269

Raad-00487/6-1.2