Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020

Geldend van 13-11-2019 t/m 01-01-2021

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Steenbergen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020
Citeertitel Verordening afvalstoffenheffing Steenbergen 2020
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp verordening afvalstoffenheffing

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2019.De datum van de heffing is 1 januari 2020

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-11-2019 01-01-2021 nieuwe regeling

07-11-2019

gmb-2019-273447

BBM1901040