Regeling vervallen per 01-07-2019

Instellingsbesluit van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel houdende regels omtrent het instellen van de gemeenschappelijke regeling AVRI (Gemeenschappelijke regeling Avri)

Geldend van 07-11-2019 t/m 30-06-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie West Betuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel houdende regels omtrent het instellen van de gemeenschappelijke regeling AVRI (Gemeenschappelijke regeling Avri)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Avri
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Wet milieubeheer
  3. Gemeentewet
  4. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-11-2019 01-07-2019 01-07-2019 nieuwe regeling

30-10-2019

stcrt-2019-61176

Onbekend.