Regeling vervallen per 01-01-2017

Afvalbakken in de openbare ruimte; Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Geldend van 19-09-2009 t/m 31-12-2016

Intitulé

Afvalbakkenbeleid

Afvalbakkenbeleid

Afvalbakken in de openbare ruimte; Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud

Overheden en particuliere beheerders van de openbare ruimte proberen door middel van afvalbakken de soms grote hoeveelheden zwerfafval terug te dringen en te voorkomen. Daarbij hanteren ze vaak een eigen aanpak die gebaseerd is op ervaring, gevoel en logisch denken. Soms hebben ze succes, maar vaak lijken afvalbakken niet te helpen omdat de aanpak van het probleem niet gestructureerd is.

Met de publicatie “Afvalbakken in de openbare ruimte; Leidraad voor vormgeving, plaatsing, lediging en onderhoud” kan een beheerder snel en praktisch een effectief beleid ten aanzien van afvalbakken formuleren. En dat levert resultaten op, want het is aangetoond dat een goed afvalbakkenbeleid de hoeveelheid zwerfafval tot 50 procent doet afnemen.

Deze leidraad is bruikbaar voor zowel nieuwe als voor bestaande situaties. Voor nieuwe situaties wordt duidelijk welke vormgeving en plaatsing het meest geschikt zijn. Voor bestaande situaties is de leidraad een instrument voor analyse en aanpassingen, waardoor de effectiviteit van afvalbakken toeneemt. De locatie en daarmee de vormgeving en plaatsing van de afvalbak zijn bepalend voor het succes. Hiermee kan het gedrag van mensen worden beïnvloed.

Met het model “Afvalbakken in de openbare ruimte”(AOR-model – zie ook www.nederlandschoon.nl) uit deze leidraad, kan de gewenste vormgeving en plaatsing voor een specifieke locatie worden bepaald. Het model genereert op basis van antwoorden op een aantal standaardvragen, richtlijnen voor het inrichten van een locatie met afvalbakken. Op basis van dit model zijn 26 veelvoorkomende situaties uitgewerkt, van woonwijk tot industrieterrein. De situaties zijn zodanig gekozen dat voor de meeste voorkomende situaties in Nederland concrete maatregelen kunnen worden afgeleid. Een beheerder kan daarmee direct aan de slag.

Goed beheer is essentieel voor het functioneren van de afvalbak. Liever geen bak dan een slecht beheerde bak. Volle, vieze, bekladde of beschadigde afvalbakken kunnen de bezoeker immers doen afzien van gebruik. De publicatie gaat daarom uitgebreid in op de beheercyclus van afvalbakken. Naast handige tips worden kwaliteitseisen omschreven en controleerbaar gemaakt.

“Afvalbakken in de openbare ruimte” is een op de praktijk gerichte publicatie met een gedegen wetenschappelijke basis die richting geeft aan een beleid dat kan leiden tot een drastische vermindering van zwerfafval.

Het bovenstaand is slechts een samenvatting van het beleid. Het volledige afvalbakkenbeleid is in te zien bij de afdeling Woonomgeving, bereikbaar via telefoonnummer 0497-650650.