Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent vaststelling van de Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019 (Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019)

Geldend van 01-11-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam houdende regels omtrent vaststelling van de Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019 (Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019)
Citeertitel Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam 2019
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vervoerregio%20Amsterdam/CVDR454913/CVDR454913_4.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Klachtenregeling Vervoerregio Amsterdam.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-2019 nieuwe regeling

10-10-2019

bgr-2019-830

BBV/2019/7660