Regeling vervallen per 31-12-2023

Subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023

Geldend van 01-01-2020 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling sportverenigingen 2020-2023
Citeertitel Subsidieregeling Sportverenigingen gemeente Beesel 2020-2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beesel/CVDR612950/CVDR612950_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020 31-12-2023 nieuwe regeling

21-10-2019

gmb-2019-261104

Onbekend.