Regeling vervallen per 01-01-2024

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Boxmeer

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2019

Intitulé

Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Boxmeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer maken hierbij bekend dat per 1 oktober 2019 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Boxmeer wordt gewijzigd. De wijzigingen zijn van de LOGA-circulaire (U201900565) en zijn van deels financiële aard en deels redactioneel.

In deze LOGA-brief staat de uitwerking van de afspraken over:

  • De generieke salarisverhoging overeengekomen van 3,25 per 1 oktober 2019, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020 en 1% per 1 oktober 2020.

  • Een eenmalige uitkering in oktober 2019 van € 750,-- bruto voor medewerkers die op 28 juni 2019 in dienst zijn.

  • Een wijziging van artikel 3:25 lid 1: vervallen van de voorwaarden van de werkgeversbijdrage ziektekostenverzekeringen.

De wijzigingen treden op verschillende data in werking (zie genoemde data in LOGA-brief).

Ondertekening