Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam

Geldend van 15-02-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam
Citeertitel Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 156 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze eerste wijziging van de verordening met betrekking tot hemelwaterberging is niet van toepassing op bouwwerken en projecten die vóór 1 januari 2022 een omgevingsvergunning hebben aangevraagd en tenders en ontwikkelovereenkomsten die binnen zesentwintig weken na inwerkingtreding van de verordening zijn afgesloten.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-02-2023 artikel 1, 5, 7, 8, 9

02-02-2023

gmb-2023-62856

2023, nummer 7
15-06-2021 15-02-2023 artikel 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

27-05-2021

gmb-2021-186550

Gemeenteblad 2021, nummer 115
01-01-2020 15-06-2021 Nieuwe regeling

17-10-2019

gmb-2019-259601

2019-147