Regeling vervallen per 13-01-2022

Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019

Geldend van 24-10-2019 t/m 12-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Asten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
Citeertitel Mandaatbesluit burgemeester en wethouders van Asten - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 59a van de Gemeentewet
  2. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-10-2019 13-01-2022 nieuwe regeling

17-10-2019

gmb-2019-258548

2019062187