Regeling vervallen per 29-10-2022

Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon

Geldend van 21-10-2019 t/m 28-10-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Hollands Kroon
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon
Citeertitel Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-49942

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-2019 29-10-2022 Nieuwe regeling

08-10-2019

gmb-2019-253588

RV 4.1 20191008