Regeling vervallen per 31-12-2023

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Molenlanden 2019

Geldend van 15-06-2021 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Molenlanden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Molenlanden 2019
Citeertitel wijzigingsbesluit van de APV Molenlanden 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 154 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2021 31-12-2023 wijziging van de APV 2019 Molenlanden

01-06-2021

gmb-2021-186473

1099371
18-10-2019 15-06-2021 Vervangt regeling Giessenlanden en Molenwaard

01-10-2019

gmb-2019-253233

1016515