Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent klein grondverzet (Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland)

Geldend van 18-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent klein grondverzet (Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland)
Citeertitel Beleidsregel klein grondverzet Noord-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 28 van de Wet bodembescherming
  2. artikel 39 van de Wet bodembescherming
  3. artikel 39b van de Wet bodembescherming
  4. artikel 6 van het Besluit uniforme saneringen
  5. artikel 8 van het Besluit uniforme saneringen
  6. artikel 9 van het Besluit uniforme saneringen
  7. artikel 10 van het Besluit uniforme saneringen
  8. artikel 11 van het Besluit uniforme saneringen
  9. artikel 13 van het Besluit uniforme saneringen
  10. artikel 14 van het Besluit uniforme saneringen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2019 nieuwe regeling

08-10-2019

prb-2019-6886

Onbekend.