Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

Geldend van 11-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen
Citeertitel Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-247087.html
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-248678.html
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2019 nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-247086

Nr. 2019-020347