Regeling vervallen per 05-08-2023

Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen

Geldend van 11-10-2019 t/m 04-08-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen
Citeertitel Beleidsregels algemeen gebruikelijke voorzieningen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-247087.html
  3. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-248678.html
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2019 05-08-2023 nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-247086

Nr. 2019-020347