Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019

Geldend van 11-10-2019 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Veldhoven
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Veldhoven 2019
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 44 van de Gemeentewet
  2. artikel 66 van de Gemeentewet
  3. artikel 3.3.2 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  4. artikel 3.3.8 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
  5. artikel 3.8 van de Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers
  6. artikel 3.3.3, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2019 01-01-2019 nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-246818

Onbekend.