Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent het verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies

Geldend van 11-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent het verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies
Citeertitel Verantwoordings- en accountantsprotocol subsidies gemeente Alkmaar 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Alkmaar/CVDR623786/CVDR623786_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-2019 nieuwe regeling

01-10-2019

gmb-2019-245000

Onbekend.