Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidsregels BIBOB voor omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen op grond van artikel 2:40j APV Gemeente Moerdijk

Geldend van 08-10-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels BIBOB voor omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen op grond van artikel 2:40j APV Gemeente Moerdijk
Citeertitel Beleidsregels Bibob voor omgevingsvergunningen en exploitatievergunningen op grond van artikel 2:40j APV gemeente Moerdijk 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 2.20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/CVDR621981/CVDR621981_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2019 01-01-2024 Nieuwe regeling

17-09-2019

gmb-2019-242792

Onbekend.