Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent ligplaatsen woonschepen (Woonschepenverordening Noordwijk 2019)

Geldend van 09-10-2019 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent ligplaatsen woonschepen (Woonschepenverordening Noordwijk 2019)
Citeertitel Woonschepenverordening Noordwijk 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Woonschepenverordening 1999.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019 01-01-2024 nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-241476

Onbekend.