Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent ligplaatsen woonschepen (Woonschepenverordening Noordwijk 2019)

Geldend van 09-10-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noordwijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent ligplaatsen woonschepen (Woonschepenverordening Noordwijk 2019)
Citeertitel Woonschepenverordening Noordwijk 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Woonschepenverordening 1999.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-10-2019 nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-241476

Onbekend.