Beleidsregels bijzondere bijstand Rotterdam 2019

Geldend van 02-11-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rotterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels bijzondere bijstand Rotterdam 2019
Citeertitel Beleidsregels bijzondere bijstand Rotterdam 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2023 toelichting

25-10-2023

gmb-2023-462931

2023, nummer 178
01-07-2023 02-11-2023 hoofdstuk 9, toelichting

22-06-2023

gmb-2023-285734

2023, nummer 100
23-06-2023 01-01-2023 01-07-2023 artikel 4.15, 4.16, paragraaf 4, 5

19-06-2023

gmb-2023-273289

2023, nummer 94
08-08-2020 23-06-2023 artikel 4.8, 6.3, 7.1, 7.2, toelichting

29-07-2020

gmb-2020-202215

Onbekend.
01-01-2020 08-08-2020 Artt. 3.1, 8.7, 8.8, 10.3, Toelichting

19-12-2019

gmb-2019-320419

2019-222
02-10-2019 01-10-2019 01-01-2020 Nieuwe regeling

24-09-2019

gmb-2019-238213

Onbekend.