Aanwijzingsbesluit gebieden waar het verboden is fietsen langer dan 14 dagen onafgebroken geparkeerd te laten staan Capelle aan den IJssel (ex art. 5:5, lid 8 APV)

Geldend van 27-09-2019 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden waar het verboden is fietsen langer dan 14 dagen onafgebroken geparkeerd te laten staan Capelle aan den IJssel (ex art. 5:5, lid 8 APV)

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

overwegende dat:

het college op grond van art. 5:5 lid 8 APV bevoegd is gebieden aan te wijzen waar het verboden is fietsen langer dan 14 dagen onafgebroken geparkeerd te laten staan; lang gestalde fietsen die ongebruikt op dezelfde plaats staan kunnen leiden tot overlast en een beperking van de gebruiksmogelijkheden van de weg; deze overlast in de gehele stad voor komt en daarom een beperkte gebiedsaanwijzing niet het gewenste effect zal hebben;

b e s I u i t:

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit gebieden waar het verboden is fietsen langer dan 14

dagen onafgebroken geparkeerd te laten staan Capelle aan den IJssel (ex art. 5:5, lid 8 APV)

Artikel 1

Aan te wijzen als het gebied waar het verboden is om fietsen langer dan 14 dagen te parkeren: De weg zoals bedoeld in artikel 1 :1 letter k van de Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018.

Artikel 2

Dit besluit in werking op de dag na bekendmaking.

Capelle aan den IJssel, 3 september 2019.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam