Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019

Geldend van 26-09-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leidschendam-Voorburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Integriteitsbeleid Leidschendam-Voorburg 2019
Citeertitel Integriteitsbeleid Leidschendam - Voorburg 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125quater van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019 nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-234376

1217