Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid Leidschendam-Voorburg 2019

Geldend van 26-09-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leidschendam-Voorburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid Leidschendam-Voorburg 2019
Citeertitel Regeling melding vermoeden misstand of onregelmatigheid Leidschendam - Voorburg 2019
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125quinquies, eerste lid, van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2019 nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2019-234349

Onbekend.