Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent belastingen (Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep)

Geldend van 25-12-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Regionale Belasting Groep
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Beleidsregel van het dagelijks bestuur van de Regionale Belasting Groep houdende regels omtrent belastingen (Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep)
Citeertitel Uitvoeringsregels waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen Regionale Belasting Groep
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 2. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 7. artikel 160 van de Gemeentewet
 8. artikel 232 van de Gemeentewet
 9. artikel 237 van de Gemeentewet
 10. artikel 84 van de Waterschapswet
 11. artikel 124 van de Waterschapswet
 12. artikel 127 van de Waterschapswet
 13. artikel 7.2 van de Waterwet
 14. artikel 7.5 van de Waterwet
 15. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 16. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
 17. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Delfland/CVDR617602/CVDR617602_1.html
 18. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Hoogheemraadschap%20van%20Schieland%20en%20de%20Krimpenerwaard/CVDR434771/CVDR434771_3.html
 19. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/CVDR355209/CVDR355209_2.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2020 01-10-2020 nieuwe regeling

19-11-2020

bgr-2020-1307

Onbekend.
14-03-2020 25-12-2020 artikel 3, 7

05-03-2020

bgr-2020-235

Onbekend.
25-09-2019 14-03-2020 nieuwe regeling

06-09-2019

bgr-2019-736

Onbekend.