Regeling vervallen per 01-01-2021

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)

Geldend van 21-09-2019 t/m 31-12-2020

Intitulé

Aanwijzingsbesluit instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN;

gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009;

HEEFT BESLOTEN:

het aanwijzingsbesluit Instelling fietsparkeerverbod Nieuwe Markt (APVG 2009) vast te stellen.

Artikel I Aanwijzingsbesluit

Het gebied de Nieuwe Markt, Schoolstraat, Popkenstraat, Peperstraat, Poelestraat en bijbehorende openbare ruimtes zoals aangegeven op de bijbehorende tekening aan te wijzen als gebied als bedoeld in artikel 5:12 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2009 ((brom)fiets onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimtes of plaatsen te laten staan).

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 9 september 2019.

De burgemeester,

Peter den Oudsten

De secretaris,

Diana Starmans

afbeelding binnen de regeling