Marktverordening

Geldend van 18-03-1994 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Uitgeest
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Marktverordening
Citeertitel Marktverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de 'Marktverordening' is de derde wijziging van de oorspronkelijke 'Marktverordening', vastgesteld bij Raadsbesluit van 26-03-1981, nummer 81/39.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-1994 nieuwe regeling

24-02-1994

Dagblad Kennemerland, 10-03-1994.

nummer 94/17B