Regeling vervallen per 01-01-2022

Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe

Geldend van 01-10-2019 t/m 31-12-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Drenthe/CVDR600848/CVDR600848_1.html
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2019-07-21
  3. https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/vrijstellingen/algemene-groepsvrijstellingsverordening/

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2019 01-01-2022 Nieuwe regeling

10-09-2019

prb-2019-6252

2019001967