Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Geldend van 14-09-2019 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent vaststelling van deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013,

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland,

Besluiten:

De volgende deelplafonds voor het tijdvak van 1 oktober 2019 09:00 tot 31 december 2019 17:00 vast te stellen:

  • voor § 2 en § 3 in totaal € 750.000,00

  • voor § 2a en § 3a in totaal € 750.000,00

  • voor § 4 en § 5 in totaal € 1.000.000,00

 

De deelplafonds worden conform de artikelen 2.8, 2.8a, 3.8, 3.8a, 4.8 en 5.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

Ondertekening

Den Haag, 3 september 2019

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. H.M.M. Koek

voorzitter,

drs. J. Smit