Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland

Geldend van 19-05-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland
Citeertitel Aanwijzingsbesluit algemeen belangvaststelling Wet Markt en Overheid Provincie Zeeland
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Organisatie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2022 Titel, art. 1, 2 en 3

01-04-2022

prb-2022-3964

134448
18-09-2019 19-05-2022 Nieuwe regeling

05-07-2019

prb-2019-6173

19015513