Regeling vervallen per 18-12-2020

Erfgoedverordening Heeze-Leende 2019

Geldend van 03-09-2019 t/m 17-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Heeze-Leende
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening Heeze-Leende 2019
Citeertitel Erfgoedverordening Heeze-Leende, 1 juli 2019
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3.16 van de Erfgoedwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-2019 18-12-2020 nieuwe regeling

01-07-2019

gmb-2019-215100

Onbekend.