Instellingsbesluit van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer)

Geldend van 23-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Instellingsbesluit van de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad en Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland houdende regels omtrent gemeenschappelijke regeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer)
Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2019-40860 exb-2019-40861 exb-2019-40862 exb-2019-40863 exb-2019-40864 exb-2019-40865 exb-2019-40866 exb-2019-40867 exb-2019-40868

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Provinciewet
  4. titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling is tevens vastgesteld door de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-08-2019 nieuwe regeling

03-07-2019

stcrt-2019-46917

Onbekend.