Besluit van de raad van de gemeente Oldebroek tot vaststelling van de Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek

Geldend van 30-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oldebroek
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van de gemeente Oldebroek tot vaststelling van de Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek
Citeertitel Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-08-2019 nieuwe regeling

11-07-2019

gmb-2019-204732

1009582