Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang

Geldend van 22-08-2019 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels toegang beschermd wonen, beschut wonen en maatschappelijke opvang
Citeertitel Beleidssregels voor toegang tot Beschermd Wonen, Beschut Wonen en Maatschappelijke opvang
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels voor toegang tot Beschermd Wonen, Beschut Wonen en Maatschappelijke Opvang
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2019 nieuwe regeling

23-07-2019

gmb-2019-203867

2019-149666